Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

Regulamin Zakupów

Sklep internetowy działający pod adresem zpps.com.pl prowadzony jest przez Zakład Produkcji Pomocy Szkolnych Dariusz Przesmycki z siedzibą w Łochowie (07-130) przy ul. M. Sadzewicz 5, NIP 824-000-11-67, Regon 710056910, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Łochowa pod nr 125/90.

1.

Sklep internetowy zpps.com.pl zwany dalej „sklepem” prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, poprzez zamówienia składane telefonicznie pod nr (+48) 502 361 131 lub (+48 25) 675 21 33 oraz przesłane na nr fax (+48 25) 675 21 33. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet i przesłane faxem przyjmowane są przez cała dobę, natomiast telefonicznie można składać w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.

2.

Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem sieci Internet Zamawiający otrzymuje e-mail z informacją o złożonym zamówieniu, które należy zwrotnie potwierdzić. Zamówienia złożone telefonicznie wymagają potwierdzenia przez Zamawiającego poprzez przesłanie zestawiania zamówionych produktów łącznie z danymi Zamawiającego na adres e-mail sklep@zpps.com.pl lub na podany powyżej nr fax. Zamówienia przesyłane faxem wymagają wypełnienia druku formularza zamówienia.

3.

Zamawiający składając zamówienie potwierdza akceptację niniejszego Regulaminu Zakupów. Ponadto osoba składająca zamówienie w imieniu osoby prawnej oświadcza, iż ma stosowne umocowanie do tej czynności.

4.

Zamawiający ma prawo do wycofania zamówienia do chwili jego wysłania i wystawiania faktury VAT. Zamówienie należy wycofać telefonicznie na podane powyżej nr telefonów, co zostanie potwierdzone informacją przesłaną na e-mail Zamawiającego.

5.

Wszystkie podane ceny na stronach sklepu są cenami brutto. Minimalna kwota zamówienia wynosi 50 PLN brutto. Wiążącą ceną dla Zamawiającego jest cena w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, wprowadzania i odwoływania promocji.

6.

Dla każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, zgodnie z danymi otrzymanymi od Zamawiającego.

7.

Zamówione produkty wysyłamy w ciągu 3 do 14 dni roboczych. Termin wysyłki uzależniony jest od stanu magazynowego oraz ilości zamówionych produktów. Bardziej precyzyjnej informacji o terminie wysłania zamówionych produktów udzielamy niezwłocznie po wpłynięciu zamówienia. W przypadku mebli szkolnych oraz produktów nietypowych (według cech określonych przez Zamawiającego) termin dostawy może być dłuższy i będzie uzgadniany indywidualnie.

8.

Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, a w wybranych przypadkach realizujemy ją we własnym zakresie. Formę dostawy Zamawiający wybiera składając zamówienie. Koszt dostawy określany jest w chwili składania zamówienia i zależy od wagi, gabarytów i ilości zamówionych produktów. Ze względu na gabaryty, jedna paczka może zawierać jedną tablicę maksymalnie dwie. Koszt dostawy większej ilości produktów ustalany jest indywidualnie i wymaga akceptacji Zamawiającego. Przy jednorazowych zamówieniach powyżej 7500 PLN brutto dostawa jest realizowana na koszt sklepu (nie dotyczy mebli szkolnych). Termin realizacji zamówienia dla tej formy dostawy może być dłuższy niż za pośrednictwem firmy kurierskiej.

9.

Zamawiający może dokonać płatności za zamówiony towar w następujący sposób:

1) Przedpłata – przelew całej wartości zamówienia łącznie z kosztami dostawy przed wysłaniem zamówienia,

2) Przelew w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zamówionych produktów – dotyczy wyłącznie publicznych placówek oświatowych i państwowych szkół wyższych,

3) Gotówką w siedzibie sklepu – dotyczy osobistego odbioru zamówionych produktów.

W przypadku zamówień produktów o indywidualnych cechach (nietypowych) jedyną dopuszczalną formą płatności jest „przedpłata”.

10.

Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, za wyjątkiem powłok w tablicach ceramicznych, na które gwarancja jest udzielana na okres 10 lat.

11.

W przypadku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem Zamawiający ma prawo do zwrotu otrzymanego towaru na koszt sklepu. Zwrotu należy dokonać wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz oczekiwaniami co do realizacji zobowiązania przez sklep.

12.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 art. 7), w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument (osoba fizyczna) ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, musi znajdować się w opakowaniu zabezpieczającym towar na czas transportu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru. Korzystając z wyżej określonego prawa zwrotu, Zamawiający odsyła towar na własny koszt z załączonym stosownym oświadczeniem.

13.

Gwarancja, zwrot towaru oraz prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczą przypadków, gdy produkt został uszkodzony mechanicznie. Zamawiający odbierając zamówiony towar zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w trakcie transportu oraz czy zawartość opakowania jest kompletna. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia, lub taśmy go zabezpieczające były odklejane lub zawartość jest niekompletna, nie należy przyjmować przesyłki lub sporządzić protokół szkody i niezwłocznie (nie później niż w terminie trzech dni od daty odebrania przesyłki) skontaktować się ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie stanu przesyłki przez Zamawiającego jest niezbędnym warunkiem do uznania roszczeń z tytułu uszkodzenia i/lub okradzenia przesyłki w trakcie transportu.

14.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE przez Zakład Produkcji Pomocy Szkolnych Dariusz Przesmycki z siedzibą w Łochowie 07-130 przy Marii Sadzewicz 5 moich danych osobowych wyłącznie dla celów związanych ze współpracą handlową.
Celem zbierania danych jest współpraca handlowa, odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy lub współpracownicy administratora danych, którzy powinni mieć dostęp do danych w związku z realizacją transakcji handlowych. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
Przekazanie danych jest dobrowolne , jednakże konieczne do realizacji transakcji gospodarczych.

15.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Zakupów. Zmiany nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

16.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.